Het Klederdrachtmuseum sluit, vanwege de gevolgen van Corona, de deuren op de Herengracht.

Door de beperkte bezoekcapaciteit sinds de heropening vanwege de Corona maatregelen in de anderhalve meter samenleving en het wegvallen van de inkomsten, hebben wij helaas de beslissing moeten nemen om het Klederdrachtmuseum op de Herengracht te sluiten. Het was financieel niet meer haalbaar om de vaste doorlopende kosten te blijven betalen met het wegvallen van de entreegelden.

Stichting Het Klederdrachtmuseum is een niet gesubsidieerd museum en daardoor komt het niet in aanmerking voor de Corona steunmaatregelen voor culturele instellingen van de overheid. In 4 jaar tijd is het bezoekers aantal gestegen naar 25.000 bezoekers per jaar, dit is lager dan de vereiste 40.000 bezoekers voor de Coronasteun van het Mondriaanfonds en de 100.000 bezoekers voor de overheidssteun. In mei jongstleden heeft het museum nog een crowdfunding actie opgezet in samenwerking met het platform ‘Voor de Kunst’ onder de titel ‘Red het Klederdrachtmuseum’. Maar liefst 259 donateurs hebben hiervoor een bijdrage gegeven. Het totaal opgehaalde bedrag was net voldoende om de huidige vaste kosten te betalen maar niet genoeg voor de periode daarna.

De collectie van het Klederdrachtmuseum is tijdelijk opgeslagen in het depot van het Zuiderzeemuseum. Wij zijn ontzettend blij met hun hulp en ondersteuning in deze bijzondere periode.

De directie en RvT van de Stichting Het Klederdrachtmuseum gaat zich nu beraden over een toekomst ‘na Corona’ voor een andere locatie en mogelijk in een andere vorm met een bredere collectie en exposities van kostuums, mode en uniformen van vroeger en nu. Hiervoor gaat de stichting het komend jaar op zoek naar samenwerkingspartners met als doel terug te komen wanneer landelijk de bezoekersaantallen in de musea weer aantrekken. De stichting blijft bestaan als platform en vanuit daar worden nieuwe projecten opgestart.

Het Klederdrachtmuseum is in 2016 opgericht als privé initiatief van Jolanda van den Berg. Met hulp van vele vrijwilligers is het museum gegroeid tot een landelijk en internationaal herkenbaar instituut waarin de Nederlandse streekdracht steeds op een frisse en moderne wijze door middel van diverse exposities werd getoond. Dit museum is de enige plek in Nederland waarin dit textiele erfgoed van alle streken bij elkaar te bewonderen is.

Leave a Comment

Doe mee

Het Klederdrachtmuseum is een particulier museum dat geen overheidssubsidies ontvangt en kan alleen voortbestaan met de steun van vrienden, donateurs en sponsoren die het museum een warm hart toedragen. (scroll down for english text)

tripadvisor
Donate

The Dutch Costume Museum is a privately owned museum which does not receive any government subsidy. The support and donations of our members represent an essential contribution to us, whether used for the preservation of the collection and organizing exhibitions, education, research, restoration or acquisition purposes. The museum puts this support to good use and is grateful for gifts of any size.

Kotomisi expositie Klederdrachtmuseum