perspagina

PERSPAGINA

PERSPAGINA

Het Klederdrachtmuseum sluit, vanwege de gevolgen van Corona, de deuren op de Herengracht.

Door de beperkte bezoekcapaciteit sinds de heropening vanwege de Corona maatregelen in de anderhalve meter samenleving en het wegvallen van de inkomsten, hebben wij helaas de beslissing moeten nemen om het Klederdrachtmuseum op de Herengracht te sluiten. Het was financieel niet meer haalbaar om de vaste doorlopende kosten te blijven betalen met het wegvallen van de entreegelden.

Stichting Het Klederdrachtmuseum is een niet gesubsidieerd museum en daardoor komt het niet in aanmerking voor de Corona steunmaatregelen voor culturele instellingen van de overheid. In 4 jaar tijd is het bezoekers aantal gestegen naar 25.000 bezoekers per jaar, dit is lager dan de vereiste 40.000 bezoekers voor de Coronasteun van het Mondriaanfonds en de 100.000 bezoekers voor de overheidssteun. In mei jongstleden heeft het museum nog een crowdfunding actie opgezet in samenwerking met het platform ‘Voor de Kunst’ onder de titel ‘Red het Klederdrachtmuseum’. Maar liefst 259 donateurs hebben hiervoor een bijdrage gegeven. Het totaal opgehaalde bedrag was net voldoende om de huidige vaste kosten te betalen maar niet genoeg voor de periode daarna.

De collectie van het Klederdrachtmuseum is tijdelijk opgeslagen in het depot van het Zuiderzeemuseum. Wij zijn ontzettend blij met hun hulp en ondersteuning in deze bijzondere periode.

De directie en RvT van de Stichting Het Klederdrachtmuseum gaat zich nu beraden over een toekomst ‘na Corona’ voor een andere locatie en mogelijk in een andere vorm met een bredere collectie en exposities van kostuums, mode en uniformen van vroeger en nu. Hiervoor gaat de stichting het komend jaar op zoek naar samenwerkingspartners met als doel terug te komen wanneer landelijk de bezoekersaantallen in de musea weer aantrekken. De stichting blijft bestaan als platform en vanuit daar worden nieuwe projecten opgestart.

Het Klederdrachtmuseum is in 2016 opgericht als privé initiatief van Jolanda van den Berg. Met hulp van vele vrijwilligers is het museum gegroeid tot een landelijk en internationaal herkenbaar instituut waarin de Nederlandse streekdracht steeds op een frisse en moderne wijze door middel van diverse exposities werd getoond. Dit museum is de enige plek in Nederland waarin dit textiele erfgoed van alle streken bij elkaar te bewonderen is.


Crowdfundingplatform


Het crowdfundingplatform ‘Voor de Kunst’ heeft het mogelijk gemaakt dat culturele instanties ook een actiecampagne kunnen opzetten zonder dat daar een specifiek project aan is verbonden. Het Klederdrachtmuseum is op 7 mei gestart met de actiecampagne en hoopt hiermee het museum open te blijven houden.

Voor de donateurs zijn er leuke tegenprestaties bedacht van de Kotomisi catalogus tot aan het op naam zetten van een expositieruimtes waarbij de donateur en 25 gasten exclusief het museum een avond krijgt met een speciaal programma waarbij we de kamer feestelijk gaan ‘openen’.  

Wanneer de Corona maatregelen het weer toelaten dan organiseert het Klederdrachtmuseum een feestelijke bijeenkomst voor de donateurs om iedereen te bedanken.

Crowdfunding Voor de Kunst ‘Red het Klederdrachtmuseum’
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jolanda van den Berg via info@hetklederdrachtmuseum.nl 

Beeldmateriaal kan u downloaden via https://we.tl/t-H6p7BPeat8

boven een screenshot van reacties van donateurs

Journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers-) fotografen zijn zeer welkom in het Klederdrachtmuseum, met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

Fotografie en film aanvraag

-Fotograferen in het Klederdrachtmuseum is toegestaan, zonder flits.
-Aanvragen voor filmopnames en fotoshoots kunnen worden ingediend via info@hetklederdrachtmuseum.nl. Graag met vermelding van: uw volledige contactgegevens, datum van bezoek, het doel en de aard van de opnames en toelichting over het evt. mee te brengen foto-of filmmateriaal.

Voorwaarden beeldgebruik

De naam ‘Het Klederdrachtmuseum’ of ‘Dutch Costume Museum’ dienen altijd te worden vermeld bij publicatie. De naam van de fotograaf zoals benoemd in de bestandsnaam dient ook vermeld te worden. Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan.

Voorwaarden persbezoek

-Verzoeken tot een persbezoek dienen minimaal twee werkdagen van tevoren aangevraagd te worden via info@hetklederdrachtmuseum.nl;
Graag met vermelding van: uw volledige contactgegevens, kopie van een actuele perskaart of een visitekaartje, opdrachtgever/medium, datum van bezoek en reden voor bezoek.
-Een aanvraag wordt bevestigd per email
-Journalisten dienen een perskaart te kunnen overleggen bij hun persbezoek.
-De persafdeling behoudt zich het recht voor verzoeken tot persbezoek niet te honoreren.