organisatie klederdrachtmuseum

ORGANISATIE

DE ORGANISATIE

Stichting Het Klederdrachtmuseum is ontstaan uit een privéinitiatief van Jolanda van den Berg. Zij is zich ervan be­wust dat het einde van de kleder­drachttraditie in zicht is: het aantal dragers wordt zeldzamer. „Maar ik wil niet dat ook de ver­halen en de ambachten en technieken verdwijnen, het is een deel van ons cultureel erfgoed”.

“Klederdracht is een deel van ons cultureel erfgoed.”

De initiatiefneemster kreeg voor het inrichten van het museum hulp van vele streekmusea, kostuumverenigingen, verzamelaars en dragers uit het hele land. Zij kwamen allemaal naar de hoofdstad om de originele kleding op de juiste manier op te stellen. Hun namen worden eervol in het museum vermeld.

Platform

Het Klederdrachtmuseum is een platform en kenniscentrum voor bezoekers, ontwerpers, professionals en studenten uit de mode-industrie en media. Waar men door middel van activiteiten, onderzoek en voorlichting de kennis over de Nederlandse streekdrachten kan vergroten en inspiratie kan opdoen.

Kantoor

Het hart van Stichting Het Klederdrachtmuseum ligt in het museum.
Van hieruit worden al onze activiteiten georganiseerd.

Raad van Toezicht
Swinda Hagedoorn (voorzitter) Maurits van Balen Blanken en Martijn Naberman.

Management
Jolanda van den Berg (directeur), En een fantastische groep met vrijwilligers!

Doelstelling van Stichting Het Klederdrachtmuseum (uit statuten):
De stichting heeft ten doel het tot stand brengen van een Klederdracht-cultuurcentrum te vestigen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van het museum en het verwerven van fondsen voor investering, exploitatie en tentoonstellen van de collectie van het museum, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Beloningsbeleid
De Raad van Bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel bestaat recht op vergoeding van gemaakte onkosten.

Beknopt verslag van het beleid
Meer informatie over het beleid vindt u in dit verslag

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Het RSIN van Stichting het Klederdrachtmuseum is 856842503