Organisation

The Dutch Costume Museum Foundation was created by Jolanda van den Berg as a private initiative. She is aware that the end of the traditional costume is in sight: the number of wearers is becoming rarer. “But I don’t want stories and crafts and techniques to disappear, it’s part of our cultural heritage.” The initiator received help from many regional museums, costume associations, collectors and wearers from all over the country to set up the museum. People who donated costumes, jewelry, bags and such, came to Amsterdam to set up the original clothing in the right way. Their names are mentioned honorably throuhgout the museum.

“Traditional costume is a part of our cultural heritage.”

The Dutch Costume Museum is a platform and knowledge center for visitors, designers, professionals and students from the fashion industry and media. Where activities, research and information can be gathered to increase knowledge about Dutch traditional outfits, also to gain inspiration on the topic in general.
The heart of our foundation lies in the museum itself. All our activities are organized at the Herengracht.
Supervisory Board
Swinda Hagedoorn (Voorzitter)
Maurits van Balen Blanken
Martijn Naberman
Management
Directeur – Jolanda van den Berg
The fantastic group of volunteers!
Doelstelling van Stichting Het Klederdrachtmuseum (uit statuten):
De stichting heeft ten doel het tot stand brengen van een Klederdracht-cultuurcentrum, waaronder een museum, te vestigen te Amsterdam. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van het museum en het verwerven van fondsen voor investering, exploitatie en tentoonstellen van de collectie van het museum, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Beloningsbeleid
De Raad van Bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel bestaat recht op vergoeding van gemaakte onkosten.
Beknopt verslag van het beleid 
Meer informatie over het beleid vindt u in dit verslag
ANBI informatie
De Belastingdienst heeft het Klederdrachtmuseum aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het RSIN van Stichting het Klederdrachtmuseum is 856842503