toegankelijkheid

TOEGANKELIJKHEID
VAN HET MUSEUM

TOEGANGKELIJKHEID

Het historische pand is, vanwege de vele smalle trappen en nauwe doorgangen, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn. Kinderwagens kunnen in het souterrain worden gestald. Wij hebben helaas geen bewaakte garderobe. Bezoek aan het museum is op eigen risico. Het museum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of materiële schade.

Enkele huisregels

  • (Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
  • Kinderen onder de 13 jaar mogen het museum bezoeken onder begeleiding van een volwassene.
  • Het is niet toegestaan tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door kinderen in hun gezelschap. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden.
  • Het is niet toegestaan (meegebrachte) dranken en etenswaren te nuttigen in het museum.
  • Fotograferen is toegestaan zonder flits en zonder statief.
  • Fotograferen voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.
  • Grote tassen, paraplu’s en rugzakken zijn niet toegestaan in het museum.
  • Bezoek aan het museum is voor eigen risico. Het museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.