perspagina

PERSPAGINA

PERSPAGINA

Journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers-) fotografen zijn zeer welkom in het Klederdrachtmuseum, met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

Fotografie en film aanvraag

-Fotograferen in het Klederdrachtmuseum is toegestaan, zonder flits.
-Aanvragen voor filmopnames en fotoshoots kunnen worden ingediend via info@hetklederdrachtmuseum.nl. Graag met vermelding van: uw volledige contactgegevens, datum van bezoek, het doel en de aard van de opnames en toelichting over het evt. mee te brengen foto-of filmmateriaal.

Voorwaarden beeldgebruik

De naam ‘Het Klederdrachtmuseum’ of ‘Dutch Costume Museum’ dienen altijd te worden vermeld bij publicatie. De naam van de fotograaf zoals benoemd in de bestandsnaam dient ook vermeld te worden. Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan.

Voorwaarden persbezoek

-Verzoeken tot een persbezoek dienen minimaal twee werkdagen van tevoren aangevraagd te worden via info@hetklederdrachtmuseum.nl;
Graag met vermelding van: uw volledige contactgegevens, kopie van een actuele perskaart of een visitekaartje, opdrachtgever/medium, datum van bezoek en reden voor bezoek.
-Een aanvraag wordt bevestigd per email
-Journalisten dienen een perskaart te kunnen overleggen bij hun persbezoek.
-De persafdeling behoudt zich het recht voor verzoeken tot persbezoek niet te honoreren.