PERS INFORMATIE

Journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers-) fotografen zijn met inachtneming van onderstaande voorwaarden welkom in het Klederdrachtmuseum.
Voorwaarden persbezoek
• Verzoeken tot een persbezoek dienen minimaal twee werkdagen van tevoren aangevraagd te worden via info@hetklederdrachtmuseum.nl;
• Een aanvraag wordt bevestigd per email;
• Graag uw volledige contactgegevens, kopie van een actuele perskaart of een visitekaartje, opdrachtgever/medium, datum van bezoek en reden voor bezoek bijvoegen;
• Journalisten dienen een perskaart te kunnen overleggen bij hun persbezoek;
• De persafdeling behoudt zich het recht voor verzoeken tot persbezoek niet te honoreren.
Foto- en filmaanvraag
Aanvragen voor filmopnames en fotoshoots kunnen worden ingediend via info@hetklederdrachtmuseum.nl.
Graag uw volledige contactgegevens, datum van bezoek, het doel en de aard van de opnames en toelichting over het mee te brengen foto-of filmmateriaal bijvoegen.
Fotograferen in het Klederdrachtmuseum is toegestaan, maar alleen zonder flits.
Voorwaarden beeldgebruik
De naam ‘Het Klederdrachtmuseum’ of ‘Dutch Costume Museum’ dienen altijd te worden vermeld bij publicatie. De naam van de fotograaf zoals benoemd in de bestandsnaam dient vermeld te worden. Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan.
Vragen?
Telefoon: +31 (0)20 84 52 399 / E-mail: info@hetklederdrachtmuseum.nl